Apie mus

Mūsų misija – teikti kokybiškas, efektyvias darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos priežiūros paslaugas bei sprendimus, suteikti galimybę klientui koncentruotis į jo tiesiogines veiklas.

 

UAB „Darbo partneris“ teikia: profesinės rizikos vertinimo, pavojingo objekto pavojaus identifikavimo ir rizikos analizės, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, pareiginių nuostatų, civilinės saugos planų, evakavimo planų  ruošimo paslaugas, organizuoja darbuotojų mokymą saugos ir sveikatos srityje, elektros varžų matavimą, statinių techninę priežiūrą. Prekiaujame pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, privalomais žurnalais, blankais, saugos ženklais. Įgyvendindami bendrovės projektus, bendradarbiaujame su Nacionaliniu visuomenės sveikatos tyrimų centru, Higienos instituto tyrimo laboratorijomis. Mūsų bendrovėje dirba kvalifikuoti ir profesionalūs darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai. Įmonė licencijuota darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimui (licencija Nr. DSSL-92).

 

Mūsų bendrovės teikiamų pagrindinių paslaugų sąrašas:

 1. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas;
 2. Konsultacijos (žodžiu ir raštu) darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės, priešgaisrinės saugos klausimais;
 3. Kliento įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos būklės įvertinimas ir rekomendacijų pateikimas;
 4. Rengti, tikslinti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius (lokalinius) dokumentus pagal galiojančius norminių teisės aktų reikalavimus;
 5. Darbuotojų, atsižvelgiant į jų atliekamo darbo pobūdį, mokymas ir žinių tikrinimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais; padalinių vadovų mokymas ir atestavimas; tarpininkavimas organizuojant formalius mokymus darbų saugos srityje;
 6. Darbo tvarkos taisyklių projekto rengimas, koregavimas pagal Kliento konkrečias reikmes;
 7. Organizuojame darbuotojų sveikatos tikrinimą priimant į darbą ir periodiškai;
 8. Darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių plano (projekto) sudarymas;
 9. Dalyvavimas nelaimingų atsitikimų darbe (iš darbo, į darbą ) tyrime, reikalingų formų bei kitų dokumentų pildymas ir pristatymas Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai;
 10. Profesinės rizikos vertinimo darbų plano ruošimas, organizavimas bei tarpininkavimas, atliekant rizikos veiksnių tyrimą ir reikalingus matavimus;
 11. Evakavimo (evakuacijos) planų braižymas;
 12. Pirminių gaisro gesinimo priemonių praktinio panaudojimo mokymai;
 13. Evakuacijos pratybų organizavimas, pravedimas;
 14. Darbuotojų mokymo gaisrinės ir civilinės saugos klausimais medžiagos rengimas;
 15. Prekiaujame: pirmosios pagalbos rinkiniais (įmonės, automobilio), saugos ženklais, žurnalais, blankais, gesintuvais. Organizuojame gesintuvų patikrą (įmonėms).

Mes pasirengę teikti savo paslaugas pagal Jūsų pasirinktų darbų apimtis ir reglamentą, konkrečiai aptartą dvišalėje sutartyje, kurioje atsispindėtų aiškus atliekamų funkcijų pasidalijimas tarp Jūsų ir mūsų specialistų.